← Co dokáže knihovna?

Za opatem Jarlochem

Lekce, která se zaměřuje na historii a vznik milevského kláštera (nejstaršího kláštera na jihu Čech). Při besedě si povíme více o životě a díle opata Jarlocha (zakladatele a prvního opata kláštera) a dalších kronikářích v naší zemi.

Beseda je tvořena jako projektový den. Procházkou městem se dostaneme do kláštera, kdy po získaných informacích během besedy hledáme ztracenou Jarlochovu kroniku v prostorách milevského kláštera. Dostáváme se do prostor, kam běžný návštěvník kláštera vstoupit nemůže. Nikdy nevíme, zda kroniku objevíme a z klášterních prostor se dostaneme zpět do reálného života.

Aktuální k 1. 1. 2024.

Městská knihovna v Milevsku
Milevsko (Jihočeský kraj)

Kontakt: Jitka Kortanová
e-mail: kortanova@knihmil.cz
www.knihmil.cz

← zpět na přehled