← Co dokáže knihovna?

Kluby tvůrčího psaní v Litoměřicích

Knihovna Karla Hynka Máchy v Litoměřicích má hned dva kluby tvůrčího psaní – pro seniory i pro středoškoláky.

První vznikl tak, že se v knihovně pravidelně začala scházet skupinka seniorů, kteří se zajímali o tvůrčí psaní a pouštěli se i do vlastní tvorby. Společně vytvořili klub a založili Spolek LiPen. Svoji tvorbu publikují v časopisech, sborníku či knihovních novinách Karel Hynek Mácha. V roce 2015 vydali svou první knihu s názvem Dneska jsem viděl psa.

Ve stejném roce vznikl také v rámci projektu knihovny pro mladé KRE-KNI (kreativní knihovna) druhý klub zaměřený na tvůrčí psaní s názvem Ψ sádlo [psí sádlo]. V tomto tvůrčím klubu se středoškoláci učí, jak se vypořádat s psaním textů různých literárních žánrů, účastníci získávají zkušenosti s prezentací svých textů prostřednictvím autorských večerů nebo publikaci textů v novinách knihovny.

Mimo to také knihovna každoročně pořádá literární soutěž Máchovou stopou, v jejíž porotě figurují místní literární odborníci i známí spisovatelé. Vítězné práce jsou publikovány v novinách Karel Hynek Mácha, které vydává knihovna a distribuuje je v elektronické i papírové podobě.

← zpět na přehled