← Co dokáže knihovna?

Virtuální Univerzita třetího věku v Kralovicích

Naše knihovna má roli konzultačního střediska. Organizačně zajišťujeme průběh společné výuky. Garantem studijního programu je Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze. Studovat mohou lidé s nárokem na starobní důchod a invalidní důchodci bez rozdílu věku. Výuka probíhá v konzultačním středisku (knihovně) 1 x za 14 dní a každý kurz obsahuje 6 multimediálních videopřednášek. Pokud posluchač absolvuje 6 individuálních přednášek, může se zúčastnit slavnostní promoce v aule ČZU.

Senioři zapojení do studia VU3V si rozšiřují počítačovou gramotnost, sebevzdělávají se, k čemuž využívají doporučenou literaturu a internet. Studium je přínosem ke zkvalitnění jejich života. Při společném studiu navazují kontakty, sdílejí zážitky a vzájemně se podporují.

Aktuální k 1. 1. 2024

Podobná aktivita probíhá také například v knihovně v Ostrově, či v Kyjově.

Městská knihovna v Kralovicích
Kralovice (Plzeňský kraj)

Kontakt: Jitka Fišerová
e-mail: fiserova.jitka@kralovice.cz
www.knihovnakralovice.cz
https://vu3v.cz/

← zpět na přehled