← Co dokáže knihovna?

Příběhy vytvářejí lepší život

Městská knihovna v Prachaticích se již podruhé zapojila do mezinárodního programu Erasmus+ zaměřeného na vzdělávání dospělých.

Aktuálními prioritami programu je rozvoj klíčových kompetencí a podpora inkluze prostřednictvím kreativity a umění s ohledem na využití digitálních technologií.

Na projektu se podílejí společně s pracovníky Městské knihovny Prachatice kolegové z litevské knihovny Ignalinos rajano savivaldybes viešoji biblioteka v Ignalině a slovinské knihovny Knjižnica Šmarje při Jelšah.

V rámci projektu vznikly studijní skupiny, ve kterých účastníci/dospělí studenti, jejichž věk přesáhl hranici 65 let, získávají nové dovednosti a znalosti. Tyto nové poznatky pak také využijí při přípravě a realizaci uměleckých výstupů určených pro veřejnost. Jedná se o sborník lidových vyprávění, do kterého každá partnerská organizace přispěje třemi příběhy a ilustracemi z veřejné soutěže místních výtvarníků. Další vybrané výtvarné artefakty se stanou součástí plánované mezinárodní putovní výstavy. Pozornost bude věnována také způsobu, jakým lze příběhy vyprávět. Společně se naučíme některé z metod storytellingu a také to, jak vyprávění zaznamenat s využitím moderních technologií a následně zhotovené video publikovat v on-line prostoru.

V uplynulém roce nás ve větší či menší míře zasáhla omezení a také negativní pocity izolace. O to více jsou zapotřebí psycho-sociální dovednosti, které by nám umožnily těmto nepříznivým dopadům čelit a posílit možnosti mezigeneračního dialogu a soužití. Vždyť příběhy nejen vyprávíme, ale stále se jim učíme naslouchat a hledat smysl vyprávěných sdělení i našich životů.

Čeká nás spousta kreativní činnosti, pracovního úsilí a nových zážitků. Obohacením je vzájemné sdílení a inspirace z partnerských zahraničních knihoven a také radost, že naše knihovna je významným místem neformálního vzdělávání a také respektovaným partnerem v mezinárodních vzdělávacích programech.

Pro dospělé studenty celoživotního vzdělávání jsou knihovny křižovatkou kulturních akcí, prostorem pro socializaci a zdrojem informací. Zaměstnanci knihoven pro ně nejsou jen půjčovatelé knih a lektoři, ale partneři, od nichž starší lidé očekávají porozumění a podporu.

Během Covid-19 se potřeba porozumění a sdílení ještě více zvýraznila. Zároveň pracovníci knihovny čelí novým typům výzev, zejména v oblasti digitálních kompetencí a jejich začleňování do každodenního života celé společnosti. K tomu však také sami potřebují podporu a rozšiřování psycho-sociálních dovedností. Projekt by tak zároveň měl poukázat na to, že sami knihovníci čelí nástrahám pandemie ve všech oblastech své činnosti.

Studenti projektu Erasmus+ prachatické knihovny si zdokonalovali své digitální dovednosti v litevské Ignalině.

Městská knihovna Prachatice již v probíhajícím projektu Stories make life better – Příběhy tvoří lepší život mezinárodního programu Erasmus+ v prvním srpnovém týdnu vyslala do litevské knihovny v partnerském městě Ignalina své zástupce z řad zapojených studentů ve věkové kategorii 65+.

Společně s kolegy z Ignaliny a z partnerské knihovny Knjižnica Šmarje pri Jelšah byli proškoleni v oblasti digitálních technologií a prohloubili své počítačové kompetence také zaměstnanci knihoven pracující jako lektoři. Nedílnou a nezbytnou součástí tohoto mezinárodního projektu je také zvyšování jazykových a komunikačních dovedností.

V průběhu pobytu se senioři zdokonalili v užívání Facebooku, programu GoogleMeet a také se díky programu OpenShot naučili vytvářet vlastní videa!

Projekt pokračuje dalším setkáváním seniorů, tentokrát již doma – v Městské knihovně Prachatice, kde se budou zdokonalovat v nabytých znalostech a své zkušenosti budou předávat i dalším zájemcům.

Městská knihovna Prachatice
Prachatice (Jihočeský kraj)

Kontakt: Mgr. Hana Mrázová – ředitelka knihovny, Mgr. Milena Halámková – administrátorka projektu
e-mail: halamkova@knih-pt.cz
https://www.knih-pt.cz/

← zpět na přehled