← Co dokáže knihovna?

Knihovna pro bezbariérové Brno

Knihovna pro bezbariérové Brno je prostor, kde se potkávají, sdílejí své znalosti a zkušenosti členové Poradního sboru pro bezbariérové Brno, odborníci na témata bezbariérovosti a další lidé, kteří mají o téma profesní nebo osobní zájem. Projekt vznikl na základě spolupráce. Poradního sboru Rady města Brna pro bezbariérové Brno, Masarykovy univerzity a Knihovny Jiřího Mahena.

Na setkáních vystupují experti z různých oblastí i lidé s žitou zkušeností a na vystoupení navazují řízené diskuse s cílem sdílet a prohlubovat vědomosti a hledat konkrétní návrhy, jak prostřednictvím odstraňování bariér zlepšit kvalitu života lidí ve městě a systematicky připravovat prostor na stárnutí společnosti.

Na webu projektu naleznete více informací i záznamy z uplynulých setkání.

Knihovna Jiřího Mahena Brno
Brno (Jihomoravský kraj)

Kontakt: Olga Čejková
e-mail: projekty@kjm.cz
https://www.kjm.cz/knihovna-pro-bezbarierove-brno
https://www.kjm.cz/

← zpět na přehled