← Co dokáže knihovna?

Jihlava vzdělává kulturou

Na podzim roku 2017 se v Jihlavě konala konference, která představila dlouhodobý projekt „Jihlava vzdělává kulturou“. Následovala práce v tzv. Inkubátoru, kdy se kulturní aktéři potkávali na pravidelných schůzkách, na kterých sdíleli své nápady. Zde také vznikla myšlenka spojení tří kulturních institucí, která následně vyústila ve spolupráci Městské knihovny Jihlava, Muzea Vysočiny Jihlava a Horáckého divadla Jihlava.

Aktivita již byla ukončena.

Program 3v1 cílil na žáky 8. a 9. ročníků ZŠ a především na studenty SŠ. Jednalo se o celodenní program, kdy studenti postupně navštívili tři kulturní instituce a seznámili se s jejich obsahem. Tématem se tedy zabývali ve třech různých prostředích, na třech různých rovinách uvažování a práce s autenticitou.

Vybrané téma vždy navazovalo na divadelní hru vybranou z nabídky aktuální sezony Horáckého divadla Jihlava, jejíž návštěvou byl program zakončen, a která studentům umožnila intenzivněji si zažít a uvědomit sdělení daného tématu.

Jeden ze studentů k celé akci řekl: “Myslím, že je to dobrý na scelení kolektivu, protože na střední škole hodně dojíždíme, nebo si každý všímá jen té své grupy, nebo se musí něco učit a tohle je taková třídní aktivita díky které můžeme mít teďka lepší vztahy.”

Městská knihovna Jihlava
Jihlava (Kraj Vysočina)

Kontakt: Alexandra Frajová – vedoucí služeb
e-mail: ved.sluzeb@knihovna-ji.cz

← zpět na přehled