← Co dokáže knihovna?

Nejjednodušší a nejtěžší je říkat čistou pravdu

Lekce je zaměřena na osobnost a dílo Karla Čapka, studenti vyhledávají informace v knihách, časopisech, databázích, na webových stránkách. Učí se orientovat v knihovně a jejích zdrojích. Plní i tvořivé úkoly, součástí lekce je prezentace před spolužáky a její hodnocení. Osobnost se vztahem k regionu posiluje vztah k místu, kde žáci žijí. Výběr osobnosti s vysokým morálním kreditem, propojení českého jazyka a literatury s dějepisem a výchovou k občanství, případně i výtvarnou výchovou a zeměpisem.

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové
Hradec Králové (Královéhradecký kraj)

Kontakt: Michaela Hašková, Marie Štyndlová, Markéta Pituchová, Marcela Tobolková, Jakub Škuta (odbor služeb, oddělení prezenčních služeb, úsek IRS)
e-mail: michaela.haskova@svkhk.cz
https://www.svkhk.cz/Vzdelavani-uzivatelu/Pro-ZS-a-SS.aspx

← zpět na přehled