← Co dokáže knihovna?

Nítkováček

Nítkováček – kroužek pro děti v doprovodu rodičů

Nítkováček je kroužkem, který spojením a spoluprací dětí i rodičů prostřednictvím různých aktivit. Vytvořil skupinu, které záleží na místě, kde žije. Poznáváme přírodu, tradice, pomáháme s péčí o naše okolí, tvoříme nebo si jen tak hrajeme. Děti (zároveň i rodiče) z různých sociálních skupin (či nově přistěhovaní) se spolu díky společným činnostem začaly kamarádit/přátelit.

Kroužek je zdarma, všichni jsou vítáni.

Místní knihovna v Nítkovicích
Nítkovice (Zlínský kraj)

Kontakt: Ivana Skácelová – knihovnice ve spolupráci se členkami Okrašlovacího spolku v Nítkovicích
e-mail: knihovna.nitkovice@email.cz
https://knihovnanitkovice.webk.cz/pages/nitkovacek.html

← zpět na přehled