← Co dokáže knihovna?

Bránou jazyků s námi

Bránou jazyků s námi je pořad, který se v různých variacích objevuje v programu knihovny. Jak název napovídá, chceme se zájemci z řad čtenářů a návštěvníků projít bránou cizího jazyka a vstoupit do kultury, historie, tradic a zvyklostí země, ve které se daným jazykem hovoří. Průvodci/lektoři jsou rodilí mluvčí, kteří žijí v našem městě.

Abychom poznali příslušnou kulturu z různých pohledů, kromě přednášek a besed pořádáme i workshopy v našich učebnách. Mezi nejvyhledávanější patří kulinářské dílny ve výcvikové kuchyňce. Součástí pořadu je propagace fondu naučné i krásné literatury svázané s danou jazykovou a kulturní oblastí.

Aktivita Bránou jazyků s námi má komunitní i vzdělávací rozměr. Vedle šíření znalostí o různých kulturách, povědomí o jejich specifikách a posilování jazykových kompetencí zúčastněných hraje tato aktivita významnou úlohu při vzniku a upevňování komunitních vazeb mezi obyvateli města Písku a lidmi, kteří pocházejí z cizích zemí, ale z rodinných či pracovních důvodů žijí zde a chtějí se aktivně zapojit do dění města. Cílem není pouze frontální výklad, ale především vzájemný dialog, oboustranné obohacování a sdílení zkušeností z domova i ze světa. Zatím jsme navštívili Itálii, Francii, Venezuelu a chystáme se do Mexika, Litvy, Argentiny.

I v malém městě se dá najít velký svět, pro který je knihovna ideálním místem setkávání.

Městská knihovna Písek
Písek (Jihočeský kraj)

Kontakt: Marcela Jestřábová, oddělení centra vzdělávání
e-mail: cinatlova@knih-pi.cz
www.knih-pi.cz

← zpět na přehled