← Co dokáže knihovna?

Centrum technického vzdělávání Půda

Centrum technického vzdělávání Půda je učebnou pro vzdělávání potřebné pro 21. století. Klade důraz na otevřenost a dostupnost pro širokou veřejnost, od dětí až po seniory. Na Půdě si můžete pohrát s roboty, naučit se programovat, vyrábět za pomocí 3D tiskáren nebo vypalovacího laseru, pozorovat krásy přírody pod mikroskopem, nebo si procvičit jazyky.

Půda je otevřeným prostorem pro všechny, kteří chtějí bádat, setkávat se, poznávat a tvořit.

Půda pomáhá ve formě otevřeného a snadno dostupného vzdělávání pro širokou skupinu (děti — mají si kde hrát a tvořit a přirozeně bádat po tom, jak věci fungují; veřejnost a senioři — místo k setkávání a vzdělávání; osoby s poruchou autistického spektra apod. — je jim vyhrazen klidný čas, kdy si můžou na Půdě sami hrát s technologiemi; osoby ze socioekonomicky znevýhodněného prostředí — přístup k vybavení a k lektorovaným aktivitám bez finanční náročnosti). Zaměřuje se na celoživotní vzdělávání, především v oblasti STEAM. Pomáhá široké veřejnosti z periferního regionu se dostat k novým technologiím.

Centrum technického vzdělávání Půda má akreditované kurzy Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) v rámci MŠMT (např. Roboti&krávy, robotika, 3D tiskárny nebo makers ve školním prostředí) a může tak pomoci se vzděláváním učitelům informatiky, lektorům zájmových kroužků apod. a ukázat jim, jak pracovat s různými technologiemi ve výuce informatiky.

Letos v Poličce spolupořádali příměstský kemp Mise na Mars, účastní se soutěží (např. First Lego League), půjčují roboty do okolních škol, sem tam sdílí znalosti o programování nebo robotice ne webinářích (např. Meet and Code), školí učitele. 

Na Půdě potkáte ozoboty, mBoty, BeeBoty a nespočet dalších druhů technologií.

Městská knihovna Polička
Polička (Pardubický kraj)

Kontakt: Hanka Šandová - vedoucí Půdy a lektorka; Tereza Stříteská - programy a PR
e-mail: striteska@knihovna.policka.org
puda.knihovna.policka.org

← zpět na přehled